Pametne građevine koje poštuju svoje drveće

Na svetu se broj drveća smanjuje dok broj ljudi raste. Urbanizam utiče na smenjenje broja drveća. Na žalost ne možemo promeniti svet, ali promenimo sebe - biće dovoljno.

Pogledajte kako su ove pametne građevine sačuvale svoja stabla...


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 1


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 2


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 3


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 4


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 5


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 6


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 7


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 8


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 9


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 10


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 11


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 12


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 13


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 14


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 15


Pametne građevine koje poštuju svoje drveće 16


PODELI OVAJ POST

Preporučujemo da pogledaš i: